Over Ons

Met ruim 25 jaar ervaring in ICT, Sales, Assessment en Recruitment weten wij van Kweekel-Recruitment exact waar de kracht van een goede match van persoon en organisatie ligt. Wij gebruiken daarbij bewezen methoden en technieken:

  • Boolean Search
  • Assessment technieken & vragenlijsten
  • Interviewtechnieken

Boolean searching vormt de basis bij het hunten van nieuwe talenten. Immers, het vergt een specifieke context en benadering om de juiste talenten voor de specifieke taak te vinden. 

Het persoonlijk assessement bestaat uit gecombineerde vragen met een gedragsstijlen test voor een algemeen beeld van de persoonlijkheid en het spotten van talenten en valkuilen. Ook voor de wervende organisatie hebben wij een specifieken vragenlijst ontwikkeld om het gewenste profiel te verscherpen. Immers wat voor de ene organisatie een talent is, is voor de ander een minion, een gemiddelde deler. Met name het team en de leider, de directe werkomgeving, van de te werven persoonlijkheid spelen hierin een cruciale factor. 

Tijdens een diepte inteview met de kandidaat worden met STAR en vraagstelling voor het definieren van de drijfveren de sterkten van de kandidaat benaderd. 

Kweekel Recruitment is in 2017 opgericht door Fiona van Maanen. Bij Kweekel Recruitment worden persoonlijk assessment, skill search en matching van talent als kernactiviteit ingevuld. De kennis en ervaring van Kweekel Advies & Training wordt hiermee verder uitgebouwd. 

Match 4 Talent

Kweekel Recruitment is een partner van Kweekel Advies & Training.