Onze Aanpak

Onze Aanpak

Wij gebruiken daarbij bewezen methoden en technieken:

  • Boolean Search
  • Assessment technieken & vragenlijsten
  • Interviewtechnieken

Boolean searching vormt de basis bij het hunten van nieuwe talenten. Immers, het vergt een specifieke context en benadering om de juiste talenten voor de specifieke taak te vinden. 

Het persoonlijk assessement bestaat uit gecombineerde vragen met een gedragsstijlen test voor een algemeen beeld van de persoonlijkheid en het spotten van talenten en valkuilen. Ook voor de wervende organisatie hebben wij een specifieken vragenlijst ontwikkeld om het gewenste profiel te verscherpen. Immers wat voor de ene organisatie een talent is, is voor de ander een minion, een gemiddelde deler. Met name het team en de leider, de directe werkomgeving, van de te werven persoonlijkheid spelen hierin een cruciale factor. 

Tijdens een diepte inteview met de kandidaat worden met STAR en vraagstelling voor het definieren van de drijfveren de sterkten van de kandidaat benaderd. 

Een voorbeeld: 
Een organisatie verwacht dat de nieuwe business developer ook remote vanuit een andere locatie, thuis of een buitenlands kantoor, kan werken. De sleutel van succesvolle -blijvende- matching is dat de juiste remote medewerker wordt gekozen. Kweekel Recruitment gebruikt hiervoor specifieke interview-elementen om specifieke persoonskenmerken te toetsen. De persoonlijke leiderschapsstijl van de kandidaat is in dit geval van belang. Immers iemand dient zichzelf op de juiste tijden te motiveren. Daarnaast is de wijze waarop de kandiaat zich kan presenteren een belangrijk element. Immers op een afstand is het anders om een impressie achter te laten dan in een situatie van persoonlijk contact. Parallel hieraan is het ook van belang dat de (toekomstig) manager van deze kandidaat hier accuraat op stuurt. Immers op afstand voor je mensen staan is anders dan fysiek de barrière vormen. 

Find your true limits and you may find that success is limitless.

You could swim faster if a shark was after you. You could run faster if your child was in danger. You could work harder if the payoff was truly exceptional. What you think you can do is always (always!) less than what you can do if you really, really try. You always have a little more in you!
Omdat wij met ons assessment zoeken naar wat jou in beweging brengt!