Een passend talent vinden? Zo doen wij dat!

Bij het zoeken en vinden van een passend talent, voor een specifieke rol zijn er vier factoren waar wij een focus op hebben:
1. Technische & professionele expertise
2. Initiatief nemen & resultaten bereiken
3. Consistentie in belofte en resultaat
4. Match met de organisatiecultuur

Hierop vullen wij onze database met geschikte kandidaten voor huidige en toekomstige vacatures. Er is echter meer: PWC heeft in 2015 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de snelheid waarin een nieuwe medewerker gewend is aan de organisatie. Dit blijkt minimaal 100 dagen te duren. Echter, het duurde de professionals nog veel langer dan drie maanden om ook daadwerkelijk een concrete bijdrage te leveren aan de resultaten die zij in hun nieuwe rol zouden moeten bereiken (zie onderstaande tabel met toelichting).

Dit betekent dus dat medewerkers in de eerste zes maanden van hun nieuwe dienstverband veel aandacht en begeleiding van de nieuwe organisatie nodig hebben om snel tot de gewenste resultaten te kunnen komen. Koppelen we dit terug naar de vier factoren die bij de werving van nieuwe medewerkers van belang zijn, dan zien we dat de organisatie zelf in de eerste periode niet expliciet aandacht besteed aan het punt “initiatief nemen en resultaten bereiken” Dat is nu juist waar Kweekel sterk in is! In het eerste half jaar na de start van het nieuwe dienstverband zal de nieuwe medewerker door Kweekel aanvullend getraind worden in Persoonlijk Leiderschap. Kortom, Kweekel geeft uw nieuwe medewerkers en u een Jump Start!