Management Development Assessment

Kweekel Recruitment heeft op basis van meerdere wetenschappelijk onderbouwde assessment methoden en technieken een eigen aanpak ontwikkeld, de talentscout. Wij kiezen hierbij aanvullend voor de persoonlijk gespreksvoering, soms rollenspellen. De selectie van de middelen is hierbij aangepast aan de specifieke rol en functie en de skills die daarvoor nodig zijn. Wij putten uit legio onderzoeksmethoden die ons de afgelopen twintig jaar bij dit werk zijn gepasseerd en combineren dit met onze brede ervaring in profielschetsen en analyse. Wij hangen hierbij geen dogma's aan en organisaties zijn uiteraard ook uitgenodigd om binnen het selectieproces hun eigen testen toe te voegen.

Uiteindelijk is er tenslotte maar 1 resultaat dat telt: de best passende kandidaat selecteren! En voor ons is dat de kandidaat die zowel op korte als op lange termijn binnen de organisatie van toegevoegde waarde zal zijn en vice versa. 

Een voorbeeld: 
Een organisatie verwacht dat de nieuwe business developer ook remote vanuit een andere locatie, thuis of een buitenlands kantoor, kan werken. De sleutel van succesvolle -blijvende- matching is dat de juiste remote medewerker wordt gekozen. Kweekel Recruitment gebruikt hiervoor specifieke interview-elementen om specifieke persoonskenmerken te toetsen. De persoonlijke leiderschapsstijl van de kandidaat is in dit geval van belang. Immers iemand dient zichzelf op de juiste tijden te motiveren. Daarnaast is de wijze waarop de kandiaat zich kan presenteren een belangrijk element. Immers op een afstand is het anders om een impressie achter te laten dan in een situatie van persoonlijk contact. Parallel hieraan is het ook van belang dat de (toekomstig) manager van deze kandidaat hier accuraat op stuurt. Immers op afstand voor je mensen staan is anders dan fysiek de barrière vormen. 

Find your true limits and you may find that success is limitless.

You could swim faster if a shark was after you. You could run faster if your child was in danger. You could work harder if the payoff was truly exceptional. What you think you can do is always (always!) less than what you can do if you really, really try. You always have a little more in you!
Omdat wij met ons assessment zoeken naar wat jou in beweging brengt!